NatML Logo

NatML

predictor media backdroppredictor media

Vision

yoloxpublic
predictor media

natsuite

High performance object detector based on YOLO series.

// Fetch model data from NatML
var modelData = await MLModelData.FromHub("@natsuite/yolox");
// Deserialize the model
var model = new MLEdgeModel(modelData);
// Create the predictor
var predictor = new YOLOXPredictor(model, modelData.labels);