NatML Logo

NatML

predictor media backdroppredictor media
movenet-multiposepublic
predictor media

natml

Multi-person pose detection from Google MediaPipe.

// Fetch model data from NatML
var modelData = await MLModelData.FromHub("@natml/movenet-multipose");
// Deserialize the model
var model = modelData.Deserialize();
// Create the predictor
var predictor = new MoveNetMultiposePredictor(model);