NatML Logo

NatML

predictor media backdroppredictor media

Vision

movenet-multiposepublic
predictor media

natml

Multi-person pose detection from Google MediaPipe.

// Fetch model data from NatML
var modelData = await MLModelData.FromHub("@natml/movenet-multipose");
// Deserialize the model
var model = new MLEdgeModel(modelData);
// Create the predictor
var predictor = new MoveNetMultiposePredictor(model);